Om samarbetskyrkan

Bild på Församlingsgården i Äspered, Samarbetskyrkans huvdsakliga samlingslokal. Fotograf: Caroline Nordblad

Bild på Församlingsgården i Äspered, Samarbetskyrkans huvdsakliga samlingslokal. Fotograf: Caroline Nordblad

Äspereds samarbetskyrka består av två parter: EFS i Äsperedsbygden och Svenska kyrkan i Äspered, som är en del av Toarps församling. I Äspered finns ett samarbetsråd, som ansvarar för den lokala verksamheten. Skötseln av kyrkogården och kyrkan ansvarar pastoratets vaktmästare för.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans uppgift är att klargöra för alla vad deras tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkans tro, bekännelse och lära gestaltas i gudstjänst och liv, grundat i Guds ord. Toarps församling är en del av Svenska kyrkan och utgörs fr.o.m. 1 januari 2014 av en församling med sammanlagt fem kyrkor.

Församlingen är grunden i Svenska kyrkan och har lokalt självstyre, men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.I det nya enförsamlingspastoratet är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ. Därunder finns ett kyrkoråd med huvudansvar för församlingens personal och ekonomi.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av cirka 15 000 personer som är medlemmar i någon av de 350 föreningar och grupper som finns spridda över landet. Vårt mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus i vardagen och vi tror att lekmän spelar en viktig roll i kyrkans arbete.

Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i en vilja att stödja EFS grundtankar och var och en som vill det är välkommen som medlem.

Stöd gärna EFS-föreningens arbete: plusgiro 498 19 87 – 3.